De sociale dilemma’s in onze samenleving

Iedere samenleving ontwikkelt haar eigen gewoontes en regels waardoor mensen op goede voet met elkaar kunnen samenleven. Die gewoontes worden beïnvloed door de omgeving waarin mensen leven, door de tijd en door mensen uit andere windstreken. Welke zijn die sociale dilemma’s eigenlijk? Bij Connect2Us werken we met name met de onderzoeken van Geert Hofstede, aangevuld met … Meer lezen over De sociale dilemma’s in onze samenleving